Monday, November 2, 2009

pembinaan jalan raya

1.pembinaan jalan raya di cerun curam menyebabkan hakisan cerun oleh air hujan.

2.gelongsoran tanah dan kejadian tanah runtuh juga berlaku.

3. pembinaan jalan raya menyebaakan perubahan landskap dan kepupusan flora dan fauna.

No comments:

Post a Comment